Panel logowania


Jeżeli nie pamiętasz hasła kliknij tutaj
Jeżeli nie pamiętasz numeru klienta kliknij tutaj
  • Przed zalogowaniem należy sprawdzić:

    • Czy adres strony w pasku adresowym przeglądarki zaczyna się od https ?
    • Czy kłódka oznaczająca połączenie szyfrowane znajduje się w obszarze paska przeglądarki ?
    • Czy po kliknięciu na kłódkę wyświetla się informacja o tym, że certyfikat został wystawiony dla platinumfund24.pl, przez GeoTrust SSL CA i nie wygasł jego okres ważności ?
  • Należy pamiętać:

    • Brak aktywności w czasie sesji internetowej powoduje automatyczne wylogowanie